Till Innehållet

Skapa och utveckla framgångsrika team!

(Together Everyone Achives More = TEAM)

 

Så många människor tenderar att tro; att om vi har medarbetare som innehar bra utbildningar och goda talanger kopplade till erfarenheter så är allt gott och väl. På grund av bristande kommunikation och mindre goda attityder är det dock många talangfulla team därute som inte alls når upp till sin fulla potential.

 

Hur skulle det vara om du, i en given situation och enbart utifrån vad som sägs eller skrivs kunde förutsäga hur en medlem i ditt team kommer agera. Eller om du kunde öka förståelsen teammedlemmar emellan och framförallt; hur skulle det vara om du kunde influera människor till andra typer av beteenden beroende på hur du själv responderar?

Med Rikta Kompetens Utbildningsblock ”Skapa och utveckla framgångsrika team” ger vi dig insikter samt kraftfulla och funktionella redskap, där du genom hela processen, allt från rekrytering till att du står med ett framgångsrikt team stabilt kan leda vad som än händer.

Max 10 personer i gruppen
Oberoende av PA-Plus.