Till Innehållet

Personlig Assistentutbildning Plus

Många säger att personlig assistent är ett av världens bästa yrken – speciellt när allt fungerar bra. Men samtidigt är det ett av de mest komplexa och svåra yrken som finns.  Som assistent utgår man hela tiden från sig själv som verktyg, och många situationer är svårhanterbara.

Tänk om det är så att man blir en ännu bättre individ och assistent med inspiration, motivation och vetskapen om den potential som det finns i samarbetet mellan assistent och brukare! Att man genom utbildning får upptäcka en mängd effektiva och användbara redskap, så man på ett enklare och smidigare sätt kan hantera både sig själv och omvärlden. Att sedan också kunna hantera vardagen både klokare och smidigare, visst skulle detta vara intressant? Detta är vad Rikta Kompetens Personliga Assistentutbildning Plus med tillhörande uppföljning i det dagliga arbetet öppnar upp för dig!

Vi levererar arbetsplatsmötesövningar till Verktygslådan som räcker 1-1,5 år
2 tjänstemän kan få ”ingå utan kostnad” i PA-Plus för att kunna möta upp assistenternas nyvunna kunskap.

Genomgående under hela utbildningen arbetar vi med förhållningssätt, värdegrund, lojalitet, etik och moral. Kommunikation, min och din karta av verkligheten. Assistenterna får upptäcka en mängd effektiva och användbara redskap till att på ett enklare och smidigare sätt hantera sig själva och omvärlden.