Till Innehållet

Ledning Utveckla Organisationen

Är ni redo att prata om orsak, verkan och resultat. Var befinner sig ert företag om 3 år?

 

Vilka vänder sig följande program till:

  • Topp- och Mellanchefer inom företagsvärlden(inkluderat sådana som aspirerar på (dessa positioner), vilka har auktoritet, mandat och inflytande att i sina organisationer skapa förändringar och koppla dessa till hållbara och mätbara resultat.
     
  • HR personer inkluderat konsulter, tränare och coacher som vill få en förståelse för hur man kan med dessa verktyg skapa verkliga resultat för sina klienter/medarbetare.
     
Vi arbetar med NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)

Neuro Lingvistisk Programmering; tre svåra ord men som på ett ypperligt sätt beskriver vad som sker med oss människor från perception till beteende.
Neuro (informationsintag/perception, vilket sker genom alla våra fem sinnen), Lingvistik; vi sätter ord på upplevelse och Program; det beteende som sedan blir resultatet.

NLPn är mycket stilbildande genom att den hämtar saker och ting från så många och varierade fält inom psykologin. 

Den sprids som en löpeld över världen och sträcker sig över och förbi kulturella barriärer, generationsklyftor och olika typer av användningsområden. Det är idag hundratusentals människor runt om i världen som fått sina liv och organisationer positivt påverkade och total förändrade av det vi idag kallar NLP.


Varför har detta då blivit så framgångsrikt?

När andra metoder på marknaden berättar för dig VAD du behöver göra så visar dig NLPn också HUR du skall göra det.

NLPn berättar vad du behöver göra och hur du blir den fantastiska ledare du vill vara, ha den affärsmässiga framgången du längtar efter samt HUR du skall spendera din tid för att göra mer av dom saker du verkligen vill göra.

För de flesta människor så händer saker och ting i livet, livet lever med dem och dem tvingas ständigt reagera på det som sker vilket i de flesta fall sker omedvetet/undermedvetet utan att deras medvetande verkligen är med på noterna.

NLPn erbjuder här en bättre och mer funktionell väg. Den ger dig verktygen så att du kan reagera annorlunda genom att göra medvetna val(där du tar hjälp av ditt undermedvetna) vilket gör dig mer vaken över dina tankar, känslor och beteenden och vanor. Du möjliggör då en helt ny nivå av ansvarstagande gällande dina resultat inom alla områden av ditt liv, inte enbart ditt yrkesliv.

Detta program är upplagt enligt en: ”4a delarsmodell” Denna modell kan köpas som en helhet eller i block där varje block innehåller en grundutbildning i NLP för att högsta effektivitet skall uppnås. Vi hjälper dig att välja vilken/vilka delar som blir mest effektivt och fördelaktigt för just ert företag och er situation.

 

    Del 1 - Utveckla Ledare 

    Del 2 - Utveckla Team

Bygg strategier för framgång

Skapa hög-presterande team

Utveckla vinnande mentala tillstånd

Uppmuntra kreativitet i dina team

Modellera prestationer i världsklass

Hålla modiga samtal

    Del 3 - Utveckla Organisationer

    Del 4 - Utveckla Kundservice

Effektivt hantera förändring

Påverka med integritet(helhet)

Förändra ”spelets regler”

Kraftfulla presentationer

Utveckla globala organisationer

Överträffa kundernas förväntningar