Till Innehållet

Ledarskapsstöd och tjänstemannautbildning

Efter utbildningen levererar vi 5 övningar till Verktygslådan som ni själva tar vidare ut i teamen. I vissa team kan behovet vara mer specifikt, vi ger er då verktyg för att hantera just dessa situationer.

För tjänstemännen är utbildningen förlagd till 2 tillfällen á 2 dagar vardera. Här arbetar vi med de utsatta målen, får nya verktyg i kommunikation och förhållningssätt, samt kunskap om den Personliga Assistent Plus-utbildning vilken kommer utföras i vissa team. Till PA-Plus-utbildningen finns även en Verktygslåda vilken innehåller redskap och övningar för att hålla kunskapen vid liv och fortsätta utvecklingen i teamen.

Dag 1 & 2
Vi börjar med två dagars kommunikationsutbildning baserat på det mest moderna och effektiva komponenterna inom den kognitiva psykologin. Hur man skapar team och får dessa att utvecklas. Här lär vi oss vara våra bästa jag oftare, vi skapar skillnad som gör skillnad.

Dag 3
Drar vi igång processer kring företagets och den enskilde ledarens utsatta mål och erhåller verktyg för effektiv målhantering.

Dag 4
Jobbar vi bland annat med; Påverkan med integritet, hur du skapar resurstillstånd och hur vi använder oss av ”Verktygslådan” efter Personlig Assistent-Plus utbildningen.