Till Innehållet

Molntjänst för personlig assistans och vård och omsorgsbranschen.

Äntligen ett webbaserat system som ser till att ni kan fokusera på rätt saker i företaget; det vill säga kunderna och den personliga assistansen!
 

 
Ett komplett system för tidsregistrering inom personlig assistans och vård och omsorgsbranschen. Programmet innehåller en mängd funktioner såsom aktivt schema, automatiska rapporter, schemaplanering, export till löneprogram, larmfunktion och statistik. 
 
Med ett kundregister, ett personalregister och ett aktivt schema har du full kontroll på alla timmar som utförs. RIKTA TID är ett komplett system för tidsrapportering och består av en webbaserad molntjänst som kan användas på alla plattformar med internet. Informationen som skickas är ögonblicklig och man ser direkt vilka som ”är på jobbet” hos respektive kund. Larmfunktion finns som inställning för att se oincheckade assistenter Assistenterna behöver inte längre fylla i rapporter. Med RIKTA TID får man automatiskt ut både Försäkringskassans och kommunernas rapporter inklusive lönesammanställning.
 
RIKTA Tid är godkänt av Försäkringskassan och skrivs under med digital signatur. (bank-id behövs inte) För de kommuner som kräver Försäkringskasserapporten finns det som val. Det aktiva schemat är RIKTA TIDs hjärta. I RIKTA TID kan man ha flera olika planeringar samtidigt; exempelvis 1 – 15 veckors rullande schema som kan genereras ut i olika perioder. Man kan i systemet också lägga in olika betalare och det finns flera möjligheter att ställa in exakt vilket slags arbete som utförs. Till detta finns också en komplett mobilapp för assistenterna, vilket gör RIKTA TID oerhört funktionellt. Beslut och perioder för att hålla koll på ackumulerade assistanstimmar!