Till Innehållet

Rikta Kvalitetssystem

Ett verksamhetssystem för att kvalitetssäkra assistans, följa upp personalens utbildning och kunna föra en komplett dokumentation. Kvalitetssystemet är uppbyggt i Filemaker Pro, ett avancerat databassystem som hanterar mängder av information och kopplar det till rätt dokument, kund eller personal.

Det här systemet är perfekt för dig som INTE vill "lägga allt i molnet" Det kan installeras på bara en dator eller på en server i ert egna nätverk. Man kan lägga till externa filer i olika format, scanna in blanketter och koppla ihop mängder av data för att få fram flertalet rapporter. En stor hjälp till den dagen IVO kommer på tillsyn, och även till verksamhetsberättelsen!

RIKTAS kvalitetssystem är ett enkelt och användarvänligt program för att kunna lägga in all väsentlig information och säkerställa kvalitén på assistansen. Vidare i programmet hittar du kundernas genomförandeplan, avtal, färdiga utskriftsmallar, arbetsplan i detalj, personalregister osv. Med en sökbar databas över alla dina kunder och personal har du det du behöver för att kunna föra en komplett dokumentation över avvikelser, daganteckningar, mötesprotokoll och eventuella anmälningar. Den dagen IVO vill veta hur många avvikelser det uppstod på företaget förra året, så behöver du inte leta i pärmarna längre.

 

RIKTAS Kvalitetssystem innehåller bla följande:

Brukare

Registrering med personakt
Anhörig / God man uppgifter
Anteckningar
Försäkringskassan beslut
Kommunen beslut
Genomförandeplan
Mall för arbetsplan
Revideringsdatum för ovan
Koppla dokument
Kontaktlista
Automatgenererat avtal
Jourrumsavtal
Inventarielista
Aktuella omprövningar
 

Personal

Registrering
Anhöriguppgifter
Allergi/Specialkost
Personalkort
Dokumentering av utbildning
Urval vilka som gått utbildningar
Telefonlista
 

Journalföring

Anteckningar/Dokumentation
Automatiska löpnummer för kronologisk ordning
Redigerbara ämnen
Koppla dokument
Åtgärder
Uppföljning
Sökbar databas
Urval enligt valda kriterier